Ny viden om børns sprog kan hjælpe børn med sprogvanskeligheder

Ny viden om børns sprog kan hjælpe børn med sprogvanskeligheder

Et stort forskningsprojekt med deltagere fra 31 forskellige lande har vist, at børn lærer ord for mængdeangivelser i samme rækkefølge på tværs af sprog. Forskningsresultaterne peger på, at der findes universaltræk ved måden, børn lærer sprog, og vil på sigt gøre det muligt at udvikle sproglige tests, der kan anvendes på tværs af sprog, så man blandt andet får lettere ved at udrede sprogproblemer hos flersprogede børn.

Last modified: 09.12.2016

De fleste kan sikkert forestille sig, hvordan børn lærer at tælle: De starter med 'en' og fortsætter i stigende rækkefølge ("en, to, tre ..."). Men hvad med andre ord, der angiver mængde som 'alle', 'nogle', 'mest' eller 'intet', hvor der ikke er en naturlig rækkefølge? Ingen lærer små børn eksplicit, hvad disse ord betyder, eller hvordan de anvendes, men alligevel viser det sig nu, at børn fra forskellige lande lærer disse mængdeord i samme rækkefølge. Det afslører et forskningsprojekt med børn og voksne som tilsammen talte 31 forskellige sprog, herunder dansk. Resultaterne er publiceret i det ansete internationale tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Undersøgelsen foregik ved at forskerne viste femårige børn billeder af 5 ting og nogle kasser, hvor 0-5 ting var placeret i kasserne. Børnene skulle så vurdere rigtigheden af sætninger som ’Alle tingene er i kassen’. Ud over at studiet viste, at børnene lærte mængdeordene i samme rækkefølge på de forskellige sprog, så viste det også, at børnene bedre forstod mængdeord som ’alle’ eller ’ingen’ end ord som ’nogle’ og ’flest’. Det tyder på, at børn lærer ord, der omfatter helheden, på et tidligere udviklingstrin end ord, der betegner en del af en gruppe.

Ifølge professor Kristine Jensen de Lopez, som har stået for den danske del af undersøgelsen, bringer forskningsresultaterne et nyt perspektiv ind i debatten om universalitet i sprog og åbner døren for at skabe sproglige tests, der kan anvendes på alle sprog.

- Det interessante er, at vi har fundet universaltræk i processen for, hvordan man lærer sprog, i modsætning til universelle egenskaber ved selve sproget. Dette undersøtter en tværkulturel sammenhæng mellem børns udvikling af sprog og kognition. Det næste skridt er at undersøge, om også børn med en sprogforstyrrelse følger samme udvikling - og hvis ikke dette er tilfældet, om man kan anvende denne viden til at opspore børn med en sprogforstyrrelse uafhængigt af, hvilket sprog barnet er ved at lære. Jo mere vi kender til, hvilke dele af sproget der udvikles uafhængigt af sproglige forskelle, jo bedre vil vi kunne udvikle redskaber til at udrede flersprogede børn med en sprogforstyrrelse.

Studiet kan også bringe viden om dele af den sproglige udvikling, som er vigtig for den tidlige udvikling af matematisk forståelse, hvor netop forståelsen for ord om mændgeangivelser indgår.

Fakta:

Undersøgelsen omfattede 768 fem-årige børn og 536 voksne, der talte 31 forskellige sprog
50 forskere deltog i projektet. Den danske del af undersøgelsen foregik under projekt NASUD med støtte fra Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.
Fra Aalborg Universitet deltog Kristine Jensen de López, der er professor på Institut for Kommunikation og leder af Børnesprogklinikken og Center for Developmental & Applied Psychological Science
Resultaterne er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences i artiklen: Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers

For yderligere information kontakt:

Professor Kristine Jensen de López, mobil: 2782 2224, mail: kristine@hum.aau.dk