Om NASUD på dansk (in Danish)

Projekt NASUD - Normal og Atypisk Sproglig Udvikling hos Danske førskolebørn og skolebørn

NASUD står for normal og atypisk sproglig udvikling hos danske førskolebørn og skolebørn

NASUD er et kollektivt forskningsprojekt, der undersøger normal og atypisk sproglig udvikling hos danske børnehavebørn og skolebørn. Hensigten er endvidere at bidrage til en forbedring af materialer til brug i undersøgelse, testning og screening af danske børns sproglige færdigheder.

NASUD har opnået støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation på 4 millioner kr. og løber fra 1. februar 2008 til 31. januar 2011.

NASUD er tilknyttet Cognitive Psychology Unit på Institut for Kommunikation, og er ledet af Lektor Kristine Jensen de López.

Undersøgelse af vanskeligheder hos børn med atypisk sproglig udvikling

Projekt NASUD er det første danske projekt, der gennem systematiseret eksperimentel forskning forsøger at tegne et billede af de kognitive og psykologiske vanskeligheder, som er til stede hos de grupper af børn, der følger en atypisk sproglig udvikling i sammenkobling med at give et nuanceret billede af den typiske sproglige udvikling hos børn i alderen 3 til 12 år. Resultaterne af projekter vil være vigtige for udviklingen af bedre interventionsmetoder i forhold til danske børn der følger en atypisk sproglig udvikling.

De fleste børn tilegner sig deres modersmål problemfrit, men for 5 -7 % af børnene er udviklingen vanskelig og ofte fulgt af sociale problemer og øget risiko for at udvikle psykiatriske sygdomme. Det videnskabelige grundlag for at foretage en sprogscreening, der er i stand til at identificere danske børn, der enten er forsinket i deres sprogudvikling eller udviser sprogforstyrrelser (også kaldt SLI – ”Specific Language Impairment” og afasi) er spinkelt. Nærværende projekt er et neurokognitiv udviklingspsykologiske projekt, der bidrager til kortlægningen af den normale og den atypiske udvikling af dansk som modersmål i børnehave og skolealderen.

Projektet er forskningsmæssigt indlejret Internationalt og direkte tilknyttet et omfattende Europæisk tværsprogligt forskningsnetværk under Europæisk Forskningsråds (ESF) sjette rammeprogram (COST-A33).

Baggrund for projektet

Det er pålagt kommunerne at tilbyde tre-årige børn en sprogscreening med opfølgende sprogstimulering. Det videnskabelige grundlag for at identificere danske børn, der enten er forsinket i deres sprogudvikling eller udviser specifikke sprogvanskeligheder, er dog endnu meget spinkelt. Forskningsprojektet bidrager til kortlægningen af den normale og den atypiske udvikling af dansk i børnehave- og skolealderen. Internationale studier viser, at 5-7 % af alle børn har problemer med at tilegne sig deres modersmål. Det følges ofte af sociale problemer og risiko for at udvikle psykiatriske sygdomme.

Delprojekter

Projektet er opdelt i tre delprojekter:

  • TUGUS: Tværsproglig udvikling af grammatisk forståelse hos børn med upåfaldende sproglig udvikling – et Europæisk forskningsprojekt, som bidrager til kortlægning af den typiske og forventede udvikling af sproglige færdigheder hos danske børn i alderen 3 til 12 år.
  • ID-LIDK: Identifikation af sprogforstyrrelser (language impairment) hos danske børn. Projektet bidrager til kortlægning af den atypiske udvikling af sproglige færdigheder hos danske børn.
  • DK-TROG2: Dansk version af ”Test for Reception of Grammar” - version 2 TROG2. Projektets bidrag er at standardisere og validere testen på dansk.

Delprojekter

TUGUS

Tværsproglig udvikling af grammatisk forståelse hos børn med upåfaldende sproglig udvikling – et Europæisk forskningsprojekt, som bidrager til kortlægning af den typiske og forventede udvikling af sproglige færdigheder hos danske børn i alderen 3 til 12 år.

Projekt TUGUS vil kortlægge den normale udvikling af en række komplekse grammatiske færdigheder (hv-spørgsmål, pronomer, datidsendelse og passivesætninge". Projektet er eksperimentelt og tværsprogligt i sit udgangspunkt og giver mulighed for at sammenligne resultaterne fra danske børn med resultaterne fra børn, der tilegner sig radikale forskellige europæiske sprog. Derved opnås der en fingerpeg om robuste udviklingsperiode for bestemte semantiske, pragmatiske og grammatiske færdigheder på tværs af sprog. Projektet er forankret i det 4-årige europæisk forskningsnetværk COST Action A33 Crosslinguistically Robust Stages of Children’s Linguistic Performance og var vært for The 5th General COST meeting, oktober 2-4, 2008.

Download poster for COST Action A33: Crosslinguistically Robust Stages of Children's Linguistic Performance.


ID-LIDK

Identifikation af sprogforstyrrelser (language impairment) hos danske børn. Projektet bidrager til kortlægning af den atypiske udvikling af sproglige færdigheder hos danske børn.

Fra en funktionel tilgang er det vores hypotese at danske børn med sprogforstyrrelser (LI) udviser signifikante vanskeligheder med at tilegne sig bestemte sproglige færdigheder. Forstyrrelsen skal forstås i kravet om at nogle aspekter af sprog kræver højere kognitiv bearbejdning end andre. Derudover antager vi at danske børn med sprogforstyrrelse kan udvise sprogspecifikke vanskeligheder (problemer omkring artikler), der ikke er beskrevet hos børn der tilegnes sig andre sprog. Resultaterne fra projektet vil bidrage til at diagnostikere og intervenere med danske børn, der har forsinket sprogbrug eller SLI. Projekter er udformet som et 3-årig Phd projekt og udformes af Cand.Psych. Lone Sundahl Olsen. Læs også Problemer med hukommelsen kan være en af årsagerne til atypisk sprogudvikling hos børn


DK-TROG2

Dansk version af ”Test for Reception of Grammar” - version 2 TROG2. Projektets bidrag er at standardisere og validere testen på dansk.

Projektet DK-TROG-2 har til hensigt at bidrage til en forbedring af udbuddet af materialer til brug i undersøgelse, testning og screene det enkelte danske barns sproglig færdigheder. Første bidrag er at validere og standardisere den dansk version af sprogtesten ”Test for Reception of Grammar” (TROG-2). Testen er udviklet af psykolog Dorothy Bishop på Oxford Universitet i England og er et særdeles anerkendt materiale til undersøgelse af sproglig forståelse, samt som internationelt forskningsmateriale. Den danske version forventes at være klar i sommeren 2009. Læs også artiklen: Resultater af danske skolebørns forståelse af grammatik Af Kristine Jensen de López & Ane Knüppel