Publikationer fra Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi

Publikationer

Glintborg, C. & Hansen, T.G.B. (2020) Psychosocial sequelae after acquired brain injury: a 5-year follow-up study. Nordic Psychology.

Glintborg, C. & de la Mata, M.L. (Eds) (2020). Identity Construction and Illness Narratives in Persons with Disabilities. New York: Routledge

Glintborg, C & Dela Mata, M.L. (2020). Narrative Inquiry in Disability Research. P. 1-7, In. C. Glintborg & M. L. de la Mata. Identity Construction and illness narratives in persons with disabilities.

Glintborg, C. (2019). Identity Reconstruction After Brain Injury: Personal and Family Identity. New York: Routledge.

Glintborg, C. & Larsen, J. M. (2019). Rehabilitering og identitet. In I. Schrøder, K. Petersen, & I.S. Bonfils (Eds.) Sociologi og rehabilitering, 2. udgave. Copenhagen: Munksgaard.

Lyon, R., Glintborg, C., & McAllister, L. (2019). Narrative inquiry and its use in communication disorders research. In R. Lyons & L. McAlister (Eds.) Qualitative research in communication disorders: An Introductory Guide for Students and Clinicians. Guildford, UK: J & R Press.

Glintborg, C. (2018). Introduktion til rehabiliteringspsykologi, In C. Glintborg (Red.), Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag.

Glintborg, C. & Larsen, K. (2018). Fra sygdom til sundhed – resiliensmodellen. I C. Glintborg (Red.), Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag.

Glintborg, C. (2018). Psykosocialt udbytte. I C. Glintborg (Red.), Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag.

Larsen, K. & Glintborg, C. (2018). Resiliens og identitetsrekonstruktion hos unge med senhjerneskader. I C. Glintborg (Red.), Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag.

Glintborg, C. & Hansen, T.G.B. (2018). Clinic for Rehabilitation and Disability Psychology: A PBL-based master degree programme for psychologists. Journal of Problem Based Learning in Higher Education.

Glintborg, C., Thomsen, A., & Hansen, T. (2017). Beyond Broken Bodies and Brains: A Mixed Methods Study of Mental Health and Life Transitions After Brain Injury. Brain Impairment, 1-13. doi: 10.1017/Brlmp.2017.14

Glintborg, C. & Krogh, L (2017). Narrativ identitetsrekonstruktion: Når en hjerneskade medfører nye selvnarrativer, (168-185). I Glintborg, C., Hedegaard-Sørensen, L. & Kirkebæk, B. Professionelle blikke – når fortællinger forandrer identitet. Frydenlund Academic.

Jørgensen, C., Thomassen, M.N.R. & Glintborg, C. (2017). Vi er ikke hjernedøde, vi er bare hjerneskadede. Sygdomsfællesskabers betydning for identitetsrekonstruktion hos personer med multipel sklerose og erhvervet hjerneskade. Psyke og Logos, 38(2), 205-225

Troelsgaard, M. & Glintborg, C. (2017). En storm i et glas. Et systematisk litteraturstudie af selvmedicinering hos borderline patienter. Psyke & Logos, 38(2), 179-204

Hjørngaard, L. & Glintborg, C. (2017). Fra vi til jeg. At lede vej gennem sorg. Psyke & Logos, 38(2), 159-178.

Glintborg, C. & Krogh, L. (2015). The psychological challenges of identity reconstruction following an acquired brain injury. Narrative Works: Issues, Investigation & Interventions, 5(2), 50–70.

Glintborg, C. (2016) Disabled & not normal. Identity construction of adults following an Acquired Brain Injury, Narrative Inquiry, 25(1), 1-22. 

Glintborg, C. & Hansen, T. (2016). Bio-psycho-social effects of a coordinated neurorehabilitation programme: A naturalistic mixed methods study. NeuroRehabilitation, 38, 99–113, DOI:10.3233/NRE-161301.

Glintborg, C., Mateu, N.C. & Høgsbro, K. (2016) Contradictions and barriers in rehabilitation. A systematic evaluation into models of rehabilitation (SIMREB), Scandinavian Journal of Disability Research, 369-383, DOI: 10.1080/15017419.2016.1182943.

Glintborg, C. & Jensen de López, K. (2014). Koordination i et nyt lys – sikring

Bøger

Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis. Aarhus Universitetsforlag.

 

Khare