Forskning

Forskning på Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi

 • +

  Ph.d.-projekter

  Implementering og evaluering af psykologisk rehabilitering, som del af en helhedsorienteret rehabilitering v. ph.d.-studerende Cecilie Marie Schmidt Thøgersen

  Gennem et mixed methods design undersøger dette forskningsprojekt effekten af psykologisk rehabilitering i tillæg til den eksisterende rehabilitering målt på depression, angst, livskvalitet, agency & selvmedfølelse. Psykologisk rehabilitering forståes i projektet som tre dele: 1) En tilgang til at forstå mennesker med hjerneskade ud fra en psykologisk dimension i tillæg til en neurologisk. 2) At inddragelse af indefra-perspektivet fra borgere selv inkluderes og 3) Den direkte psykologiske intervention hos borgere jf. BackUp® programmet. I tillæg undersøges hvordan oplever personer med erhvervet hjerneskade interventionen? De to spørgsmål besvares gennem projektet ved afprøvning af en manualbaseret rehabiliteringspsykologisk intervention, BackUp®, samt teoretisk integration.

  Arbejdsrehabilitering og mental sundhed for borgere med erhvervet hjerneskade v. ph.d. studerende Trine Stokbro Vesteghem

  Dette ph.d. projekt skal gennem et mixed methods studie, de undersøge, hvordan arbejdsrehabiliteringsstrategier kan fremme mental sundhed for voksne med erhvervet hjerneskade. En kvantitativ del af studiet undersøger hvilke arbejdsrehabiliteringsstrategier, der anvendes både internationalt og nationalt, og en kvalitativ undersøgelse inddrager hjerneskaderamtes eget perspektiv på at frekventere et kommunalt tilbud baseret på Clubhouse-modellen – herunder hvad de oplever som meningsgivende og fremmend

 • +

  Øvrige forskningsprojekter

  Psykosocial støtte til personer med synshandicap v. Chalotte Glintborg og Ida Hejlesen

  Beskrivelse kommer

Khare