Center for Human Animal Psychology

studenterarbejder

Studenterarbejder

Her kan du finde eksempler på studenterforskning indenfor CHAP’s område.

Når studerende har udført et relevant projekt, tilbydes de at lægge en kort skitse af hovedresultaterne her.

Begynderarbejder kan naturligvis indeholde småfejl, men overordnet er projekterne korrekt udført, og du er velkommen til at lade dig og andre informere og inspirere, blot du husker kildehenvisning inkl. link.

 

Kæledyr og trivsel hos danskere med kroniske smerter.

Andetårsprojekt i psykologi. Resumé kan hentes her (pdf)