Center for Human Animal Psychology

Publikationer

Publikationer om dyreassisteret intervention

Her kan du kan finde det, vi har publiceret indtil nu. Når muligt er der et link.

Desuden finder du udvalgte konferencepræsentationer, som typisk giver et hurtigere blik på emnet.

 

Dyreassisteret rehabilitering

Hansen, T. G. B. (2018). Dyreassisteret rehabilitering. I C. Glintborg (red.), Rehabiliteringspsykologi – en introduktion i teori og praksis (s. 166-188). Aarhus, Denmark: Aarhus University Press

  • Kapitlet lancerer begrebet dyreassisteret rehabilitering. Det forankres vha. internationalt anerkendte definitioner og kvalitetskriterier for tilsvarende områder, centrale undersøgelser og konkrete eksempler. På den baggrund foreslås oplagte roller for dyr i rehabiliteringsindsatser for voksne med erhvervet funktionsnedsættelse og gives anbefalinger for kvalitetsvurdering af danske tilbud.

Hansen, T. G. B., & Glintborg, C. (in press 2021). Considering animals in rehabilitation psychology. The Humanistic Psychologist. https://doi.org/10.1037/hum0000263

  • Artiklen introducerer skæringsfeltet mellem rehabiliteringspsykologi og menneske-dyr-interaktion og diskuterer nogle oplagte opgaver for psykologer i dette felt. Metodisk støtter den sig til en omfattende referenceliste, og vi anbefaler brug af IAHAIO's framework og øget opmærksomhed på dyrenes velfærd i teori og praksis.

Hovedpointerne kan også findes her:

Hansen, T. G. B. & Glintborg, C. (2019). Animal Assisted Rehabilitation: A conceptual framework. Konferencebidrag, Nordic Network of Disability Research Conference, København, 9. maj 2019.

Hansen, T. G. B. & Glintborg, C. (2019). Animal Assisted Rehabilitation Psychology. Poster præsenteret på 127. Annual Convention of the American Psychological Association, Chicago, 10. august 2019. Kan findes her.

Se også nedenfor under Assistancehunde.

 

Hundeassisteret pædagogik (skolehunde, læsehunde)

Hansen, T. G. B. & Torpe, C. F. (2017). Hundeassisteret pædagogik? Psyke & Logos, 38(2), 226-253.

  • Artiklen anslår hvor udbredt det er i at inddrage hunde i danske skoler, resumerer international forskning og retningslinjer vedrørende hundeassisteret pædagogik, giver konkrete eksempler på anvendelsesformer og foreslår anbefalinger for dansk brug.

Artiklen er gratis tilgængelig her: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104017

Hovedpointerne kan også findes her:

Hansen, T. G. B. & Torpe, C. F. (2018). Animal Assisted Education - or just “hygge”-dogs - in Danish primary schools. Poster præsenteret på 27. Conference of the International Society for Anthrozoology (ISAZ), Sydney, 4. juli 2018. Kan findes her.

 

Assistancehunde (servicehunde)

 

Glintborg, C. & Hansen, T. G. B. (2017). How are service dogs for adults with Post Traumatic Stress Disorder integrated with rehabilitation in Denmark? A case study. Animals, 7(5), 33.

  • Via interviews udforskes, hvordan en servicehund kan opleves som støtte og forbedring af livskvalitet, når man har en psykisk lidelse, og hvilke udfordringer, der er. Artiklen illustrerer pointerne med en person med PTSD som gennemgående case. 

Artiklen er gratis tilgængelig her: https://www.mdpi.com/2076-2615/7/5/33

Glintborg, C. & Hansen, T. G. B. (2017). Servicehunde til mennesker med psykisk sygdom – potentialer og mulige risici. Social Kritik, 152(4), 30-34.

  • Artikel bygger videre på den foregående, men diskuterer mere indgående og overordnet om danske forhold og dilemmaer, bl.a. behovet for at tænke personen som en helhed og undgå at tilbud stritter mod hinanden.

 

Egne dyr (selskabsdyr, kæledyr)

 

Hansen, T. G. B. & Nielsen, L. M. (2018). Sorg efter tab af selskabsdyr. Psyke & Logos, 39(1), 127-143.

  • Artiklen forstår sorg over selskabsdyr som naturlig og forårsaget af dels tabet af funktioner, dyr har for deres ejere, dels tabet af en tilknytningsrelation til et unikt individ. Sorgprocessen er nogenlunde den samme som efter tab af mennesker, men adgangen til social støtte er reduceret, fordi sorg over selskabsdyr af mange anses for lidt pinlig, ofte også de sørgende selv. Artiklen gennemgår forskningen og kommer med forslag til danske løsninger.

I 2020 bliver artiklen gratis tilgængelig her: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112168

 

Glintborg, C. (2014). En hunds betydning for mennesker med en erhvervet hjerneskade. To cases. Psyke & Logos, 35(2), 102-122.

  • Artiklen beskriver, baseret på interviews og diskursanalyse, hvordan to hundejere, der har fået en hjerneskade, ser deres hunde som aktører i processen med at genfinde livskvalitet og en positiv selvforståelse.

Gratis tilgængelig her: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22364

 

ANDET

 

Hansen, T. G. B., & Thodberg, K. (2014). Aktuelle perspektiver på menneskers forhold til dyr – en dansk introduktion. Psyke & Logos, 35(2), 17-34.

  • Et kombineret etologisk og psykologisk perspektiv på feltet og dets status i Danmark anno 2014.

Gratis tilgængelig her: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22359

 

Hansen, T. G. B., Andreasen, M., Jansson, Å. H., & Gjellan, R. E. (2014). Har kommercielt anvendte dyr krav på velfærd? Vores svar hænger sammen med vores formodninger om dyrs psyke. Psyke & Logos, 35(2), 150-165.

  • Artiklen oversætter et australsk spørgeskema om holdninger til dyrs velfærd og viser med en mindre empirisk undersøgelse, at det også kan fungere på dansk, og at vores formodninger om dyrs psykiske kapacitet formodentlig spiller en væsentlig rolle, når vi vurderer, om der skal tages hensyn til deres velfærd.

Gratis tilgængelig her: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22369

Hovedpointerne kan også findes her:

Hansen, T. G. B., Andreasen, M., Jansson, Å. H., & Gjellan, R. E. (2015). Belief in animal mind predicts attitude to welfare for profit animals. Poster præsenteret på 2. Living With Animals Conference, Kentucky, USA, 19-21. marts 2015.