Center for Human Animal Psychology

FAQ

Hvad er dyreassisteret intervention, dyreassisteret terapi, dyreassisteret pædagogik osv.?

      International Association of Human Animal Interaction Organisations (IAHAIO) har defineret dyreassisteret intervention (på engelsk: Animal Assisted Intervention) således - se referencer her:

Dyreassisteret intervention er samlebegreb for målrettet inddragelse af menneske-dyr-interaktion i fremme af menneskers sundhed, trivsel eller læring. Dyreassisteret intervention udøves af mennesker med viden om de involverede mennesker og dyr.

IAHAIO definerer fire forskellige typer dyreassisteret intervention (se også modellen længere nede):

  • Dyreassisteret terapi (på engelsk: Animal Assisted Therapy) søger at fremme modtagerens fysiske, kognitive, adfærdsmæssige og/eller socio-emotionelle funktion. Interventionen er målrettet, planlagt og struktureret, og fremskridt dokumenteres professionelt (beskrives og måles). Interventionen udøves eller ledes af en person med formel uddannelse i det sundhedsfag, som interventionen knytter sig til. I Danmark kan det typisk være ergoterapeut, fysioterapeut eller psykolog.
  • Dyreassisteret pædagogik (på engelsk: Animal Assisted Education/Pedagogy) søger at fremme akademiske færdigheder, kognitiv udvikling og/eller prosocial adfærd. Interventionen er målrettet, planlagt og struktureret, og elevens fremskridt vurderes og dokumenteres. Interventionen udøves eller ledes af en person med pædagogisk faguddannelse. I Danmark kan det typisk være skolelærere, speciallærere eller pædagoger. Læsehunde regnes til dette område. 
  • Dyreassisterede aktiviteter (på engelsk: Animal Assisted Activities) har til formål at adsprede/underholde, motivere, bringe trøst eller lignende. Det er planlagte, men uformelle aktiviteter målrettet dette. Der kræves ikke en faglig uddannelse, men menneske-dyr-teamet skal være vurderet, forberedt med introduktion og lidt træning til opgaven, og godkendt. Besøgshunde på plejehjem regnes til dette område, og i Danmark følger Trygfondens besøgshunde IAHAIO’s retningslinjer.
  • Dyreassisteret coaching (ikke vist på modellen herunder) blev i 2018 tilføjet som en fjerde variant. Her er tale om målrettede, dokumenterede og evaluerede interventioner knyttet til en persons ønske om øget realisering af sine potentialer eller en gruppes ønske om at forstå og forbedre sine processer. DAC udføres af professionelt uddannede coaches med certificering og relevante kompetencer ift. de adresserede problemstillinger og involverede dyr.

Model over forskellige typer af dyreassisteret intervention

(figur fra Hansen & Torpe, 2018)

 

Hvorfor hedder det ”dyreassisteret intervention”?

      Alle former for dyreassisteret intervention er fagprofessionelt arbejde eller organiseret frivilligarbejde, hvor hvert menneske-dyr-team tilbyder sessioner (møder) til flere forskellige modtagere på skift. Derfor intervention.

Mennesket i teamet har det faglige og etiske ansvar under sessionerne, herunder for velfærd og sikkerhed hos alle involverede mennesker og dyr. Dyret kan involveres som støtte, motivator, katalysator og meget andet. Dyret betragtes ikke som blot et ”redskab”, der ”bruges”, men tillægges heller ikke ansvaret for det pædagogiske eller terapeutiske. Derfor dyreassisteret.

 

Dyr kan være involveret i menneskers trivsel på andre måder end intervention

  • Egne dyr beriger livet for mange mennesker. I litteraturen tales om companion animal benefits.
  • Assistancehunde (førerhunde, hørehunde, servicehunde mm) lever hos en person med en funktionsnedsættelse, efter de er blevet trænet til at hjælpe personen med konkrete opgaver.  
  • Dyr og natur opsøges af mange mennesker som underholdning, adspredelse, trivselsfremme osv.

 

På alle områderne er der nu stor vækst i forskningen, og erfarne praktikere søger i fællesskab at etablere principper for god praksis, etik og dyrevelfærd.