Center for Human Animal Psychology

Notabene

Hvorfor bruger psykologer hundeassisteret terapi?

Hvorfor bruger psykologer hundeassisteret terapi?

Natacha Friis Thirstrup er netop blevet psykolog med en specialeafhandling om ovenstående. Tillykke, Natacha!

Specialets forskningsspørgsmål er:  ”Hvordan oplever psykologer brugen af hunde i terapi, hvilke aspekter oplever de, at hunden kan bidrage med, og på hvilket teoretisk grundlag har de valgt at bruge hunden i deres terapi?”
 
Spørgsmålet belyses vha. kvalitative analyser af interviews med fire danske psykologer, der inddrager hunde i deres terapeutiske arbejde, samt gennemgang af den internationale forskningslitteratur om samme emne. 
 
På tværs af meget forskellige terapeutiske tilgange (kognitiv, narrativ, socialpsykologisk) og delvist forskellige målgrupper (børn og unge eller bredere) pegede de interviewede på beroligelse, motivation og styrkelse af den terapeutiske alliance som mulige effekter af hundens tilstedeværelse. 
 
Specialet giver eksempler på måder, hvorpå hunden inddrages både direkte og indirekte, og diskuterer også ulemper, forbehold og forhold, der bør tages højde for. 
 
Selve specialet er ikke offentligt tilgængeligt pga. indhold af fortroligt materiale, men vi stiler mod senere omarbejdning, så hovedfundene kan publiceres.