Center for Human Animal Psychology

Notabene

Det er ikke unormalt at sørge over dyr

Det er ikke unormalt at sørge over dyr

Hvis man vil tale om det, sidder psykologistuderende klar ved telefonen.

Mange mennesker oplever, at deres dyr er en del af familien, og det kan derfor være forbundet med stor sorg og smerte at sige farvel. Desværre oplever nogen, at deres sorg ikke bliver forstået af omgivelserne.

Center for menneske-dyr-psykologi har derfor oprettet en hotline, der kan støtte dem, som sørger.

Man kan ringe, hvis man har behov for at tale om sine tanker og følelser, og man vil blive mødt med forståelse og anerkendelse. Vi forstår, hvor hårdt det kan føles, og ofte kan det hjælpe lidt at tale om dyret, sorgen og minderne. Man kan også ringe, hvis man ikke ved, hvordan man kan hjælpe andre, der sørger over dyr.

Hotlinen indgår som en del af en større indsats for at oplyse om forholdet mellem mennesker og dyr, herunder den sorg, som kan opstå ved tabet af et dyr. Denne type sorg kan føles lidt tabu og svær at tale med nogen om. Det kaldes ”miskendt sorg”, når sorgen ikke anerkendes, og det kan gøre oplevelsen vanskeligere. Vi ønsker at udbrede forståelse for dette, så færre mennesker oplever at føle sig ”forkerte”, når de sørger over dyr.

Vi ønsker derfor også at tage lidt noter under samtalen, som kan støtte fremtidig forskning og oplysning om sorg over tabet af et dyr. Noterne vil være fuldstændig anonyme, og såfremt du ikke ønsker at vi tager noter, er vi stadig klar ved telefonen til at tale med dig.

Telefonnummer og uddybning finder her

En flyer til videreformidling kan hentes her

 

Se evt. også (gratis tilgængelig):

Hansen, T. G. B., & Nielsen, L. M. (2018). Sorg efter tab af selskabsdyr. Psyke & Logos, 39(1), 127-143. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112168/161076