Center for Human Animal Psychology

CHAP-teamet

Forskere og studerende tilknyttet CHAP i 2021

Tia Hansen med windy

Hunden Windy og psykolog Tia Hansen

Tia Hansen er psykolog, ph.d., og lektor ved Aalborg Universitet. Hun har interesseret sig for dyr hele livet, for videnskabelig psykologi halvdelen af det, og for kombinationen de sidste 10 år. Har derved set den internationale menneske-dyr-forskning udvikle sig fra næsten ingenting til et stort, dynamisk felt. Er desuden medstifter af Dansk Psykologforenings netværk om dyreassisteret intervention og optaget af at udvikle dansk undervisning på området.

Chalotte Glintborg med morgan og bjørn

Chalotte Glintborg

Chalotte Glintborg er ph.d. i psykologi og lektor i rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet. Hun har gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med voksne i risiko for marginalisering, både som direkte klientkontakt og efterhånden med tiltagende ledelses- og videns- og forskningsproducerende funktioner. Har gennemført den 2-årige uddannelse som adfærdsrådgiver ved Hund & Træning og driver privat virksomheden ”Team up med din hund”, der tilbyder træning og adfærdsrådgivning.

Anne Katrine Kalsgaard med muni

Psykologistuderende Anne Katrine Kalsgaard med sin hest

Anne Katrine Kalsgaard er kandidatstuderende ved linjen for antropozoologi (ANZO) tilknyttet Center for Human-Animal-Psychology (CHAP) på Aalborg universitet, hvor hun desuden er studentermedhjælper med primært fokus på formidling via CHAP’s twitterprofil. Interessen for samspil mellem mennesker og dyr har hun haft fra barnsben, og dyr har været en del af hverdagen hele hendes liv. Hendes familie består af mennesker, heste, høns, og katten Tøsen. I foråret 2021 var Anne i forskningspraktik med fokus på hesteassisteret intervention til børn med angst, og hun er involveret i. Anne er suppleant til bestyrelsen for Psykologfagligt netværk for dyreassisterede interventioner under Dansk Psykologforening

Marina Mikkelsen med saga

Marina Mikkelsen

Marina Mikkelsen er kandidatstuderende i psykologi ved Aalborg universitet, på Klinik for handikap og rehabiliteringspsykologi (KHARE), underspor Antropozoologi (ANZO). Hun er i foråret 2021 forskningspraktikant på Center for Human Animal Psychology (CHAP), hvor hun bl.a. arbejder med oplysningsmateriale om kæledyrssorg og samarbejder med The Voice of Pets (TVOP) i Århus. Projektet arbejder ikke alene med at oplyse, men også at oprette en telefonisk hotline som kan fungere som støtte for personer som sørger over tabet af et kæledyr. Marinas interesse for dyreassisterede interventioner udspringer af en generel kærlighed for dyr, og hun har fundet megen glæde og inspiration i de undersøgelser, som findes omkring dyrs gavnlige effekter. Hun ser det derfor som helt oplagt at kunne kombinere sin glæde for psykologi og menneskers velvære, med sin glæde for dyr.

Davyd Kochoyan med balder

Davyd Kochoyan

Davyd Kochoyan er kandidatstuderende i psykologi på Klinik for handikap og rehabiliteringspsykologi (KHARE) på Aalborg Universitet og bliver færdiguddannet cand.psych. til sommeren 2022. Han har hele sit liv elsket dyr, og har særlig stor begejstring for katte. Som tidligere biokemi-studerende har han interesse i, hvordan der er et overlap i fundamentale biologiske, og muligvis kognitive, systemer mellem mennesker og andre pattedyr, som kan medføre overlap mellem hvad motiverer vores adfærd. Ved at studere disse ligheder nærmere, såvel som hvor lighederne slutter, mener han, at det er muligt at få en bedre forståelse af både dyr og mennesker. Han stræber mod at arbejde som klinisk psykolog, er pragmatisk indstillet med interessere i kognitiv adfærdsterapi, og håber at kunne inddrage dyr i terapi på en måde, der vil øge effektiviteten af terapien.

Alumni

Nadia Vogt med indy

Nadia Vogt

Nadia Vogt blev psykolog 2021. Har altid været glad for dyr og udviklede i starten af gymnasiet en interesse for dyreadfærd hos hunde og katte i forbindelse med anskaffelsen af eget kæledyr. Efter en introduktion til dyreassisterede interventioner på bachelorstudiet udviklede det sig til en faglig interesse for dyr i relation til psykologi, som blev fulgt op ved Klinik for handikap og rehabiliteringspsykologi (KHARE) og som studentermedhjælper på CHAP, Aalborg Universitet, hvor hun var involveret i flere projekter. Nadia skrev speciale om dyrlægers oplevelser og behov i forbindelse med aflivning og udarbejdede bl.a. en folder om at overbringe dårlige nyheder. I fritiden er Nadia og Indy blandt andet læsehundeteam i Alborg.