AAU logo

Center for Human Animal Psychology

Center for Human Animal Psychology

Menneske-dyr-psykologi – forskning, praksisudvikling og policy

Hund der ligger på artikel om fordele ved dyr

 

Mange holder af dyr eller finder dem fascinerende, og i Danmark bliver det stadigt mere almindeligt at inddrage dyr i sammenhænge, hvor man vil fremme menneskers sundhed, læring eller trivsel.

Formålet med Center for Human Animal Psychology (CHAP) er at bidrage til feltets udvikling med forskningsbaseret psykologisk viden. Internationalt spiller psykologi en væsentlig rolle i forståelse og kvalitetssikring, og en tilsvarende forankring vil løfte fremtidig dansk praksis og forståelse af menneske-dyr-relationen. Med dette for øje engagerer vi os i forskning, udviklingsprojekter, kvalitetssikring, formidling og etablering af uddannelse.

På disse sider vil man kunne finde korte beskrivelser af CHAP’s forskningsprojekter, publikationer, oplæg præsenteret på konferencer, vejledte studenterprojekter mv. Der er også policy-anbefalinger med resuméer af internationalt anerkendte standarder for god praksis ved dyreassisterede interventioner, og en FAQ om menneske-dyr-forhold, som løbende udbygges med begrebsdefinitioner og aktuel viden.

Centret ledes af Tia G. B. Hansen og Chalotte Glintborg og er forankret på psykologi, Aalborg Universitet.

Tia Hansen har interesseret sig for dyr hele livet, for videnskabelig psykologi halvdelen af det, og for kombinationen de sidste 5-10 år. Har derved set den internationale menneske-dyr-forskning udvikle sig fra næsten ingenting til et stort, dynamisk felt. Hun er psykolog, ph.d., og lektor ved Aalborg Universitet, hvor hun p.t. leder Center for Developmental and Applied Psychological Science (CeDAPS). Har sammen med Chalotte Glintborg udviklet Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE), Aalborg Universitet, og er bestyrelsesmedlem i Dansk Psykologforenings netværk for dyreassisteret intervention.

Chalotte Glintborg er ph.d. i psykologi og lektor i rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet. Hun har gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med voksne i risiko for marginalisering, både som direkte klientkontakt og efterhånden med tiltagende ledelses- og videns- og forskningsproducerende funktioner. Er aktuelt i gang med den 2-årige uddannelse som adfærdsrådgiver ved Hund & Træning og driver privat virksomheden ”Team up med din hund”, der tilbyder træning og adfærdsrådgivning.

Nadia Vogt er kandidatstuderende i psykologi på Klinik for Handikap og Rehabilitering (KHARE) på Aalborg Universitet og bliver færdiguddannet cand.psych. til sommeren 2021. Hun arbejder som studentermedhjælper på Center for Human Animal Psychology (CHAP) og er foråret 2020 i forskningspraktik, bl.a. med et pilotprojekt om læsehunde og design af videre forskning. Hun har altid været glad for dyr og udviklede i starten af gymnasiet en interesse for dyreadfærd hos hunde og katte i forbindelse med anskaffelsen af eget kæledyr. Efter en introduktion til dyreassisterede interventioner på bachelorstudiet har denne interesse videreudviklet sig til en faglig interesse for dyr i relation til psykologi.