Center for Human Animal Psychology

Center for Human Animal Psychology

Menneske-dyr-psykologi – forskning, praksisudvikling og policy

Hund, der ligger på en artikel om fordele ved dyr.


Mange holder af dyr eller finder dem fascinerende, og i Danmark bliver det stadigt mere almindeligt at inddrage dyr i sammenhænge, hvor man vil fremme menneskers sundhed, læring eller trivsel.

Formålet med Center for Human Animal Psychology (CHAP) er at bidrage til feltets udvikling med forskningsbaseret psykologisk viden. Internationalt spiller psykologi en væsentlig rolle i forståelse og kvalitetssikring, og en tilsvarende forankring vil løfte fremtidig dansk praksis og forståelse af menneske-dyr-relationen. Med dette for øje engagerer vi os i forskning, udviklingsprojekter, kvalitetssikring, formidling og etablering af uddannelse.

På disse sider findes korte beskrivelser af CHAP’s tiltag samt udvalgte nyheder. Der er også en FAQ-sektion om menneske-dyr-forhold og policy-anbefalinger med resuméer af internationalt anerkendte standarder for god praksis ved dyreassisterede interventioner.

Centret ledes af Tia G. B. Hansen og Chalotte Glintborg og er forankret på psykologi, Aalborg Universitet.

Kontakt Center for Human Animal Psychology

Forskere

CHAP’s hotline for sorg over dyr

Katte