CEDAPS forskning

CeDAPS’ medarbejdere er repræsenteret indenfor en lang række forskningsområder, og vidensgruppens forskningsprojekter og fokusområder spænder over en bred vifte af psykologiens almene, anvendelsesorienterede og kliniske discipliner:

Udviklingspsykologi. Blandt andet har vi Børnesprogklinikken, psykologisk klinik for børn med sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD). Her forskes bl.a. i:

 • Dynamisk udredning og intervention ift. børn og unge med kommunikative, læse- og sociale vanskeligheder, samt kliniske grupper (ADHD, autisme og udviklingsbetingede sprogvanskeligheder).
 • Læseprocesser og undervisning i det flersprogede klasseværelse.
 • Udvikling og evidensbasering af interventionsprogrammer og pædagogiske tiltag, eksempelvis udvikling af elev-styrede skrivestrategier for børn og unge i skolealderen.
 • Sproglig udviklingsforstyrrelse / Developmental Language Disorder (DLD)

Rehabiliteringspsykologi. Forskningen på området er samlet i Klinik for handicap og rehabiliteringspsykologi. Her forskes bl.a. i: 

 • Udvikling og effektafprøvning af manualbaserede rehabiliteringspsykologiske interventioner til mennesker med et handicap og deres pårørende (fx BackUp© manualer) 
 • Kognitiv Adfærdsterapi.
 • Mindfulness, Compassionbaserede metoder, Acceptance & Commitment Therapy. 
 • Identitets(re)konstruktion.

Centre for Human Animal Psychology (CHAP). Her forskes i antropozoologi, dvs. studiet af menneskers forhold til dyr, f.eks. dyreassisteret terapi. 

Der forskes og undervises endvidere indenfor: 

 • Sundhedspsykologi: Fokus på hvordan interaktionen mellem somatiske, fysiologiske, psykiske, kontekstuelle og kulturelle faktorer har betydning for manifestationen af symptomer, behandling, sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Psykopatologi og mentalt helbred:Risikofaktorer, beskyttende og vedligeholdende elementer i udviklingen af psykopatologi og mentalt helbred i et livslangperspektivsforløb samt de afledte implikationer af tidlig psykiatrisk identifikation og intervention. 
 • Traumer: Udviklingstraumer, aversive barndomstraumer og betydningen for mentalt helbred.
 • Udvikling af social kognitive færdigheder.
 • Gaming og mediebrug: Psykologiske sammenhænge med og effekter af brugen af digitale medier.

Se også uddybning under de enkelte forskere

Anvendte metoder:

CeDAPS forskere benytter sig af en bred vifte af forskningsmetoder: Kohorte studier, eksperimentelle studier, spørgeskemaundersøgelser, systematiske litteraturreviews, metaanalyser, mixed-methods studier, effektstudier, korrelationsstudier, psykometri, kvalitative interviews, casestudier, single subject designs, longitudinelle kohorte studier og eye-tracking eksperimenter.

Samarbejder:

CeDAPS har forskningssamarbejder med en række eksterne aktører, kommuner, organisationer og NGOere, f.eks. Sundhedsstyrelsen, Mary Fonden, Børn, Unge og Sorg, Neurocenter Østerskoven, Taleinstituttet, Endometriose Foreningen, Center for Sociologisk Psykiatriforskning, der alle kendetegnes ved, at deres formål er at støtte svage individer i det omgivende samfund og modvirke marginalisering. Relateret til disse aktiviteter afholder CeDAPS en del foredrag og kurser for danske praktiserende, på tværs af flere faggrupper, og som efteruddannelse for forskellige faggrupper.

Kontakt CEDAPS

Center for Developmental & Applied Psychological Science (CeDAPS)
Institut for Kommunikation og Psykologi
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940
Mail: cedaps@hum.aau.dk

CeDAPS