Ny rapport giver anbefalinger til indsatsen ved erhvervet hjerneskade

Ny rapport giver anbefalinger til indsatsen ved erhvervet hjerneskade

Rapporten præsenterer anbefalinger til kommuner i indsatsen overfor mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade. Rapporten sætter blandt andet fokus på det hele menneske og på at inddrage personen selv og dennes påførende i tilrettelæggelsen af forløbet. Blandt de centrale anbefalinger er også, at forløbet tilrettelægges ud fra en individuel udredning, hvor de nødvendige kompetencer inddrages på rette tid gennem hele forløbet.

Last modified: 23.08.2016

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen. De centrale anbefalinger opsummeres indenfor følgende områder:

  • Forudsætninger for højt specialiserede indsatser
  • Borgerens mentale funktioner
  • Borgerens identitets- og følelsesmæssige udfordringer
  • Kommunikation
  • Organisering og samarbejde
  • Rettidig indsats

Chalotte Glintborg fra Center for Developmental & Applied Psychological Science, deltog i en referencegruppe, der løbende har kvalificeret udarbejdelsen af rapportens anbefalinger. Chalotte Glintborg glæder sig over, at det er lykkes at få et skærpet fokus på de psykologiske konsekvenser af erhvervet hjerneskade, et område, der blandt andet også er i fokus på Aalborg Universitets kandidatprogram 'KHARE -  Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi' .

Yderligere information:

Hent rapporten på Socialstyrelsen hjemmeside

Chalotte Glintborg