Professionsprogrammet KHARE - Klinik for handicap og rehabiliteringspsykologi

KHARE - Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi

Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE)

Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) udbydes af vidensgruppen Center for Developmental and Applied Psychological Science (CeDAPS), som i forvejen udbyder Børnesprogklinikken. KHARE er et professionsprogram på det psykologiske kandidatstudie og afløser det tidligere KANUK.

Programbeskrivelse: Klinik for handicap og rehabiliteringspsykologi beskæftiger sig med et specialområde indenfor psykologien, som fokuserer på studiet og anvendelsen af psykologisk viden og kompetencer i relation til personer med et handicap (fysiske og psykiske lidelser) eller kroniske sygdomme. Formålet er at fremme sundhed og velvære, uafhængighed, valg, funktionsevner og social deltagelse (inklusion) i løbet af personens liv ved hjælp af psykologiske tilgange, interventioner og jobudvikling. Det nye program ligger dermed i forlængelse af det hidtidige KANUK’s formål, nemlig inkluderende voksenpsykologi, og genanvender mange af de undervisningselementer, der blev udviklet i KANUK.

Rehabiliteringspsykologi er endnu ikke anerkendt som specialområde indenfor psykologien i EU, modsat f.eks. USA, hvor man også kan blive specialist i rehabiliteringspsykologi. Sundhedspsykologer, neuropsykologer og andre psykologer, der arbejder med handicapgrupper, tangerer dog området. Flere europæiske lande (f.eks. Tyskland, Norge og Sverige) har endvidere de seneste 10-15 år etableret selvstændige forskningscentre indenfor rehabiliteringspsykologi. Oprettelsen af KHARE-programmet er også led i bestræbelsen på at etablere rehabiliteringspsykologi som disciplin indenfor dansk psykologi.
 

Se også:

Klinikledere for KHARE:

Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) og Specialområde Hjerneskade i Region Midtjylland har indgået samarbejde om praktik

Dina og Mathilde fra Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet

Foto:  Dina og Mathilde fra Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet

De to første studerende fra KHARE, Dina og Mathilde, er i fuld gang med deres praktik. Dina og Mathildes opgaver omfatter aktiviteter med borgerne, støttende samtaler, og opstart af forløb med både borgere og pårørende.

Læs mere her