Professionsprogrammet DCD (Developmental Communication Disorders)

Professionsprogrammet DCD (Developmental Communication Disorders)

Professionsprogrammet DCD (Developmental Communication Disorders)

Professionsprogrammet DCD er et to-årigt kandidatforløb, hvor de studerende beskæftiger sig teoretisk og praktisk med børn der opvokser med indlærings- eller kommunikative vanskeligheder.

De studerende deltager i forskningsbaseret praksis i form af udredning og intervention af førskole- og skolebørn med afvigende kommunikative færdigheder (f.eks. SSF, Autisme, ADHD). Herigennem bliver de studerende i stand til selvstændigt at tilrettelægge og evaluere et forskningsbaseret udrednings- og interventionsforløb med et barn med afvigende kommunikative færdigheder.

På første semester deltager de studerende i udredningsforløb med førskolebørn, mens de på de øvrige semestre deltager i udrednings- og interventionsforløb i programmets eget laboratorium - Børnesprogklinikken - på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Projekter og specialer skrives som forskningsprojekter indenfor programmets temaramme og præsenteres under supervision ved fagfællebedømte internationale konferencer og nationale temadage. Praktikforløbet afsluttes med, at de studerende skriver egne psykolograpporter, som fremlægges til overleveringsmøder med barnets familie og relevante institutioner.

Programmet er forankret indenfor videns- og forskningsgruppen Center for Developmental & Applied Psychological Science ( CeDAPS)

 

Se også:

Klientgrupper

Førskole- og skolebørn, som opvokser med afvigende kommunikative færdigheder som f.eks.:

  • specifikke sprogforstyrrelser (SSF)
  • autisme
  • ADHD

Optagelse på DCD-programmet

Optagelse sker via en motiveret skriftlig ansøgning efterfulgt af en samtale.

Erfaringer med børn er en fordel.

Børnesprogklinikken

Børnesprogklinkken