Klinikkens stab

Hanne B. Søndergaard Knudsen

Hanne Bruun Søndergaard Knudsen

Lektor, tilknyttet Center for Developmental & Applied Psychological Science (CeDAPS) og ph.d. Uddannet lærer i 1989 og cand.psych i 2005, autoriseret psykolog og i gang med specialistuddannelsen i klinisk børneneuropsykologi. 6 års erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i henholdsvis Hjørring og Aalborg, herunder som psykolog tilknyttet Aalborg Kommunes specialklasser for elever med sprog- læsevanskeligheder.

Mor til tre børn mellem 15 og 20. 

 

Lone Sundahl

Lene Sundahl

Ekstern lektor. Cand.psych i 2007 i udviklingspsykologi. Ph.d. Ansat som børnepsykolog ved Hedensted Kommune. Specialist i Specifikke sprogforstyrrelser.

Dansk repræsentant i EU forskningsarbejdet om at fremme en koordineret evidensbaseret praksis for intervention til børn og unge med sproglige vanskeligheder. Læs mere.

Mor til tre børn mellem 2 måneder og 11 år

 

Pernille Sejer Donau

 Pernille Sejer Donau

Cand.psych fra Aalborg Universitet i 2016 ved Børnesprogklinikken. Videnskabelig assistent tilknyttet Center for Developmental & Applied Psychological Science (CeDAPS).

Mor til to børn mellem 2 og 4 år.

 

Lisa Archibald

Lisa Archibald

Adjungeret professor ved Institut for Kommunikation. Beskæftiger sig med samspillet mellem sprog og hukommelse i typisk og atypisk udvikling.

 

 

Kristine Jensen de López

Kristine Jensen de López

Professor, Cand. Pysch fra Aarhus Universitet i 1995. Phd i udvikling af sprog og kognition fra Aarhus Universitet, 2003. Adjunkt i special pædagogik ved Danmarks Pædagogisk Universitet.

Specialist indenfor typisk og atypisk kommunikativ udvikling. Leder af Center for Developmental & Applied Psychological Science - CeDAPS. Ankerkendt national og international forsker indenfor Specifik Sprog Forstyrrelse (SSF).

Medleder af europæisk forskningssamarbejde om sprog forstyrrelse og kognition med henblik på at udvikle bedre redskaber til at kunne udrede børn med SSF, Bi-sli

Dansk repræsentant i EU forskningsarbejdet om at fremme en koordineret evidensbaseret praksis for intervention til børn og unge med sproglige vanskeligheder. Læs mere.

Mor til tre børn mellem 15 og 23 år.