Hvilke børn kan tilbydes et forløb?

Hvilke børn kan tilbydes et forløb?

Klinikken kan optage børn, der opfylder følgende kriterier:

  • børn 7-12 år
  • børn hvis primære sprog (modersmål) er dansk
  • børn uden signifikante medicinske, neurologiske, fysiske eller emotionelle symptomer som f.eks. nedsat hørelse eller hjerneskade
  • børn som har vanskeligheder med enten at forstå eller udtrykke sig
  • børn som efter testning opfylder fastsatte kriterier (bl.a. at barnet scorer mindst 1.5 SD under gennemsnittet for deres alder i en sprogtest, og at det ikke har generelle indlæringsvanskeligheder).