Om forløbet

Om forløbet

Forløbet strækker sig over syv besøgsgange af ca. 1 times varighed.

Ved det første besøg vurderer vi på klinikken barnets styrker og vanskeligheder og tilrettelægger et særligt forløb for hver enkelt barn. Forløbet skal forbedre barnets evner til at kommunikere og give barnet bedre forudsætninger for at lære. Vi arbejder blandt andet med at styrke barnets opmærksomhed, hukommelse, sprog og barnets evne til at opfatte og planlægge gennem dynamisk udredning og testning.

På længere sigt er målet at give nye idéer til, hvordan forældre og skole kan arbejde videre med barnets udvikling indenfor de udvalgte områder.

Vi afslutter forløbet med endnu en vurdering af barnets styrker og vanskeligheder.

Behandlingen er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at alle, der er tilknyttet Børnesprogklinikken, har tavshedspligt og ikke må give oplysninger om barnet og dets forældre til andre uden forældrenes accept.