Børnesprogklinikken

Børnesprogklinikken - Psykologisk klinik for børn med sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD)

Børnesprogklinikken - Psykologisk klinik for børn med sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD)
  • Et barn med en sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD) kan have svært ved at udtrykke sig.
  • Et barn med en sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD) kan have svært ved at forstå, hvad andre siger.
  • I hver klasse vil der i gennemsnit være 1-2 børn, som er ramt af en sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD).

Børnesprogklinikken optager et mindre antal børn mellem 6 og 16 år. Klinikken tilrettelægger et særligt forløb for hver enkelt barn. Forløbet skal forbedre barnets evner til at kommunikere og give barnet bedre forudsætninger for at lære.Vi benytter en metode, der hedder dynamisk udredning.

Forløbet er gratis.

Hvad er sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD)?

Et barn med en sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD) kan både have svært ved at udtrykke sig og ved at forstå, hvad andre siger. Sproget volder problemer for barnet, uden at der er en åbenlys forklaring som f.eks. nedsat hørelse eller pådraget hjerneskade. Barnets sproglige udvikling er forsinket sammenlignet med jævnaldrene børns.

Barnet kan have problemer med at udtale ordene og med at finde det rigtige ord eller den rigtige endelse på ordet. Det er svært for barnet at sætte ord i rigtig rækkefølge og danne sætninger, og barnet har et lille ordforråd.

Et barn med sproglige og kommunikative vanskeligheder kan have svært ved at følge med i en samtale og ved at forstå en besked. Abstrakt sprog eller flertydighed volder problemer for barnet, og følgerne heraf kan være, at barnet har problemer med at læse og svært ved at blive en del af de sociale fællesskaber.

Du kan læse mere på dette faktaark om sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD).

DLD står for Developmental Language Disorder

DLD er en forkortelse for 'Developmental Language Disorder', og kaldes på dansk for sproglig udviklingsforstyrrelse. På dansk taler man også om specifik sprogforstyrrelse, som forkortes SLI fra det engelske 'specific language impairment'.

Du kan også læse om forskningen her: udvalgte artikler om sproglig udviklingsforstyrrelse hos børn.

Vil du vide mere om sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD), kan du kontakte professor Kristine Jensen de Lopez på telefon: 2782 2224 eller e-mail: kristine@ikp.aau.dk.

Adresser Børnesprogklinikken

Besøgsadresse:

Østerbro 3B
9000 Aalborg

Postadresse:

Børnesprogklinikken
Aalborg Universitet
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg Nordkraft

Att: Kristine M. Jensen de López

Telefon:

51719580

E-mail:

boernesprogklinikken@hum.aau.dk

Børnesprogklinikken:

Prioritized staff list

An error has occurred - we are sorry - try again later